Terug naar Praktijkinformatie

Privacyverklaring

Uw toestemming
Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens
 Toegang tot uw gegevens hebben:

  • Uzelf;
  • De huisarts en de physician assistant
  • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
  • De huisartsen van de huisartsenpost in Emmen hebben inzicht in de waarneemgegevens; Mits u daar toestemming voor heeft gegeven door middel van het invullen van het LSP formulier.

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Verwerken van medische en persoonsgegevens
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Gebruik van persoonsgegevens
Onze praktijk kan uw persoonsgegevens gebruiken om u bijvoorbeeld uit te nodigen voor de griepvaccinatie.

Uitwisseling gegevens
Onze praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Zo ziet de huisarts op de HAP een samenvatting van uw medisch dossier.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan veiligheid.

Overdracht van uw dossier bij uitschrijven:
Als u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde ‘wettelijke bewaarplicht en overdracht’ van uw dossier.  In de praktijk betekent dit dat u toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven, dan zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts. Voor het versturen van het dossier moet u zich aangemeld en ingeschreven hebben bij uw nieuwe huisarts: zolang u niet ingeschreven staat kunnen wij uw dossier niet versturen.

De huisarts bewaart uw dossier 15 jaar indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is. U kunt het originele dossier niet meekrijgen aangezien uw huisarts dossier houder is.

18349 Total Views 5 Views Today